Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi kampanię społeczną "4U", której celem jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku występowania ataku terrorystycznego. Centrum ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej, a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Jak czytamy na stronie ABW w pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich! Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie. Każdy może być świadkiem takich wydarzeń. Bez względu na miejsce, w którym jesteś – w kraju czy za granicą. Właściwa reakcja – zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie.

Po pierwsze UWAŻAJ! Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny. Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

Po drugie UCIEKAJ! Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź! Kieruj się w przeciwną stronę i nie wracaj na miejsce zdarzenia. Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

Po trzecie UKRYJ SIĘ! Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się! Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

Po czwarte UDAREMNIJ ATAK! Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak! Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Informacje o kampanii dostępne są także na stronie internetowej Centrum.
[KN]