W przyszły poniedziałek, 30 listopada upływa ostateczny termin zakończenia inwestycji wymiany pieców. To właśnie do tego czasu mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z grantu muszą zakończyć związane z nią prace. Czas na złożenie wniosku o wypłacenie grantu mają do 30 dni od jej zakończenia.

"Poprawa efektywności energetycznej na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniowych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" to konkurs grantowy, w którym dzięki współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego z samorządowcami z naszego regionu, udało się pozyskać dla mieszkańców naszej gminy łącznie 4 miliony złotych. Pisaliśmy o tym w naszych doniesieniach "4 miliony dla Chocianowian".

Mieszkańcy, którzy korzystają z grantu na wymianę starego kopciucha na nowy piec muszą niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty zakończenia inwestycji, czyli poniesienia ostatniego wydatku związanego z tym przedsięwzięciem, powinni przedłożyć wniosek o wypłacenie grantu wraz z niezbędnymi załącznikami. Wniosek dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów (kliknij link).

Jednocześnie urzędnicy informują, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, wyznaczony został specjalny Punkt Obsługi Klienta. Pracownicy magistratu będą do dyspozycji w przypadku problemów z wypełnieniem tego wniosku i przyjmować będą we wtorki oraz czwartki w godzinach od 15:30 do 17:30. Urzędnicy proszą o uprzedni kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.
[KN]