Już jutro, 23 września o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Brunowie odbędzie się istotne spotkanie, na którym mieszkańcy Żabic i Brunowa mają podjąć uchwałę o zasadach scalania gruntów. Obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

Przypomnijmy, że Brunów i Żabice to miejscowości, których mieszkańcy muszą wziąć udział w zebraniu zwołanym przez Starostę Powiatu Polkowickiego, aby podjąć uchwałę dotyczącą zasad scalania gruntów. Bardzo ważna jest obecność wszystkich zainteresowanych osób. Ostatnie spotkanie miało się odbyć 26 sierpnia, jednak wówczas frekwencja nie dopisała, dlatego Starosta Polkowicki musiał zorganizować je ponownie.

Uczestnicy scalania, czyli właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalania, mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika. Cała treść ogłoszenia (zdjęcie poniżej) dostępna jest na portalu Powiatu Polkowickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, Starostwa Polkowickiego w Polkowicach oraz w Brunowie i Żabicach.
[KN]