Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie informuje, iż wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Chocianów należy dokonywać przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Przemkowie – Filia Chocianów, mającego siedzibę w Chocianowie przy ulicy Plac Wolności 14.

Numer rachunku bankowego: 39 8653 0004 0000 0089 1321 0001.

Wpłat można także dokonywać gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Chocianowie. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat, co nie spowoduje dodatkowych kosztów dla wpłacających. Jednocześnie UMiG informuje, iż istnieje możliwość uregulowania opłaty skarbowej poprzez terminal POS tj. urządzenie elektroniczne umożliwiające akceptację kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych (telefonów komórkowych, BLIK) lub świadczenia usług dostarczone przez First Data Polcard.

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną też płatności "masowe". Oznacza to, że każdy podatnik czy też inna osoba będąca płatnikiem należności wobec Gminy Chocianów zostanie poinformowana o indywidualnym koncie, na które będzie mogła wnosić należne opłaty.

[KN]