O tym, że w najbliższy wtorek w trybie zdalnym radni będą uchwalać budżet, wieloletnią prognozę finansową, a także zatwierdzą plan pracy komisji stałych na nowy rok i rozpatrzą skargi wiemy już od ubiegłego wtorku. Okazuje się jednak, że radni tego dnia spotkają się dwukrotnie.

Jak informowaliśmy w artykule: "Radni zajmą się budżetem na nowy rok" we wtorek, 22 grudnia o godzinie 11:00 radni Rady Miejskiej w Chocianowie spotkają się po raz 34. w tej kadencji. Okazuje się jednak, że dwie godziny wcześniej spotkają się, aby pochylić się nad ośmioma innymi uchwałami.

- Zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów zwołuję nadzwyczajną XXXV sesję Rady Miejskiej w Chocianowie, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym - informuje Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ślipko.
W agendzie swojej pracy radni mają wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Chocianów, uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chocianów, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego, ustalenie wykazu planowanych wydatków budżetu gminy Chocianów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla MZGKiM na 2021 rok, uchwalenie zmian w budżecie na 2020 rok i w wieloletniej prognozie finansowej, a także dopuszczenie zapłaty opłaty skarbowej za pomocą innego instrumentu płatniczego.

O ostatecznych decyzjach radnych poinformujemy niebawem.
[KN]