Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie prowadzi kampanię informacyjną na jednym z portali społecznościowych. W tym tygodniu mogliśmy się na przykład dowiedzieć, że pracownicy tutejszego zakładu wywożą odpady z kubłów zamontowanych przy chodnikach, w parku i na terenach zielonych w każdy poniedziałek, środę i piątek.

Jak informuje MZGKiM obecnie na terenie miasta zamontowanych jest 160 sztuk kubełków, a 74 z nich zamontowane zostały w 2019 roku. W ubiegłym roku po raz pierwszy zamontowano także psie pakiety, aktualnie na terenie miasta jest ich już 20 sztuk. Łącznie z samych kubełków zebranych zostało około 200 metrów sześciennych śmieci w 2019 roku.

Więcej ciekawostek można śledzić na profilu MZGKiM w Internecie.
[KN]