Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie pochwalił się na swojej stronie na jednym z portali społecznościowych realizacją kolejnych ustaleń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego.

Już niebawem mieszkańcy będą mogli w bezpieczny i przyjemny sposób poczekać na załatwienie sprawy m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów czy na Komisariacie Policji. W tym tygodniu swoimi działaniami w tym kierunku pochwalił się tutejszy MZGKiM.

Szykuje się fajne miejsce dla oczekujących na załatwienie swoich spraw w tej okolicy. Nasadzenia, ławeczka, a może coś jeszcze? - tajemniczo opisują swoją pracę autorzy wpisu. - Rozpoczęliśmy, zgodnie z koncepcją Tomasza Kulczyńskiego, prace nad zagospodarowaniem terenu między Policją a UMiG Chocianów. Trochę trwały wszystkie ustalenia, ale dobra współpraca z Konserwatorem Zabytków pozwoliła na przygotowanie kolejnego miejsca dla Was - opisują chronologię przygotowań pracownicy MZGKiM Chocianów.
Możliwe, że w tym miejscu stanie także pomnik w hołdzie Braci Górniczej, który uhonoruje ich ciężką pracę. O tej decyzji radnych pisaliśmy w artykule "Sesja zdalna, uchwały przyjęte". Wiemy także, że Burmistrz planuje ufundować powstanie pomnika ze środków prywatnych. Czy tak się stanie? O tym poinformujemy już niebawem.
[KN]