Burza w szklance wody - tak można nazwać doniesienia, którymi radna opozycyji Anna Pichała próbowała zainteresować mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów. Mowa o zarzutach w kierunku radnego Artura Wandycza, który pobrał świadczenie w wysokości 400 złotych za przygotowanie kilkuset porcji grochówki.

- W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 2 lipca 2019 r. o wydanie zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Chocianowie Artura Wandycza informuję, że w ocenie Wojewody Dolnośląskiego nie zachodzą przesłanki uzasadniające stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chocianowie Artura Wandycza - czytamy w piśmie, które otrzymała Rada Miejska w Chocianowie.