Przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej podjęli wspólną decyzję o przedterminowym zakończeniu kwalifikacji wojskowej na rok 2020. Tym samym tracą ważność wezwania na komisję wojskową obejmującą okres od 16 marca do 30 kwietnia.

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn zameldowanych na terenie naszej gminy miała się odbyć za miesiąc, w dniach 15 i 16 kwietnia, zaś komisję wojskową dla kobiet przewidziano na 22 kwietnia, jednak w związku z epidemią koronawirusa młodzi mieszkańcy naszej gminy nie muszą stawiać się przed Powiatową Komisją Lekarską. Wszystko za sprawą rozporządzenia wspólnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

- Tracą ważność wezwania wydane osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 roku - czytamy w paragrafie drugim rozporządzenia podpisanego przez członków polskiego rządu, Mariusza Kamińskiego i Wojciecha Skurkiewicza.

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, nie wiadomo kiedy nastąpi weryfikacja przyszłych żołnierzy.
[KN]