Jak informują służby prasowe Wojewody Dolnośląskiego rządowe transporty środków medycznych są na bieżąco rozdysponowywane wśród dolnośląskich szpitali, przychodni i pogotowia ratunkowego. Sprawdzamy gdzie trafiła wspomniana pomoc w naszym regionie.

Dzięki transportom rządowym kierowanym na Dolny Śląsk, od kilku dni za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pomiędzy placówki medyczne rozdzielane są maseczki (ponad 436 tysięcy), kombinezony ochronne (ponad 22 tysiące) i gogle (ponad 22 tysiące), a także ponad 25 tysięcy litrów płynów do dezynfekcji.

Dodatkowo Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał środki ochrony osobistej do szpitali, placówek medycznych oraz dysponentów ratownictwa medycznego, działających na terenie województwa. Łącznie rozdysponowano ponad 197 tysięcy maseczek, 3020 opakowań płynu dezynfekującego oraz 750 kombinezonów.

Wsparcie otrzymało ponad 60 jednostek służby ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku. W miedziowym subregionie pomoc została skierowana do m.in. do: Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz Głogowskiego Szpitala Powiatowego.
[KN]