Kolejne działania w Gminie Chocianów pokazują jak prężnie działa Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński.

Tym razem za sprawą współpracy i dobrym relacjom z Panem Tymoteuszem Myrdą Członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego udało się poprawić w Chocianowie oznakowania poziome między innymi na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej z Kolejową.

-,,Nie byłoby kolejnych tego typu działań gdyby nie dobra współpraca z Panem Marszałkiem Tymoteuszem Myrdą" - podkreśla Burmistrz Tomasz Kulczyński.

Sam Pan Tymoteusz nie ukrywa zadowolenia -,, Cieszę się, że Państwa miasto w tym roku zostało objęte środkami na odświeżenie oznakowania poziomego.
"Podkreśla - ,, jest to dla województwa olbrzymi koszt, w tym roku na odnowienie oznakowania przeznaczona prawie 4 mln złotych".

"Współpraca, zaangażowanie to podstawa dążenia do realizacji zamierzonych zadań i obietnic "- dodaje Burmistrz

Liczymy na dalsze porozumienia, które przynoszą tak korzystne działania dla naszej gminy. Za sprawą merytorycznej i rzeczowej współpracy Burmistrza z innymi samorządowcami owocują pozytywnymi zmianami w Naszej Gminie.