Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Będziemy wybierać jednego spośród jedenastu zgłoszonych kandydatów. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć sylwetki każdego z nich. Codziennie (za wyjątkiem niedzieli i okresu ciszy wyborczej) publikujemy podstawowe informacje o jednym z kandydatów. Drugim na liście wyborczej będzie Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak, lat 38, aktualnie zamieszkały w Warszawie, wykształcenie średnie. Jako zawód podał "poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej". Członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość. Poseł na Sejm V kadencji (2005-2007) i IX kadencji (od 2018). Urodził się 13 czerwca 1982 roku w Zielonej Górze. Jest jednym z dwóch synów Alicji i Ryszarda.

W jego programie wyborczym możemy odnaleźć takie hasła jak: Naród podmiotem władzy, jedną długą kadencję Prezydenta, silną pozycję Premiera, wprowadzenie ustaw organicznych, reformę Senatu, przekazanie instytucji kontrolnych w ręce opozycji przy jednoczesnym wzmocnieniu kontroli władzy przez parlament, reformę ordynacji wyborczej, zmniejszenie liczby posłów o połowę, polonijne okręgi wyborcze, gwarancje polskiej suwerenności, racja stanu priorytetem w Parlamencie Europejskim, etyka chrześcijańska podstawą ładu prawnego, ochrona małżeństwa i rodziny, konstytucyjną ochronę dwóch płci, pełną ochronę życia, wprowadzenie zasady pomocniczości, wolność gospodarczą, zakaz uchwalania budżetu z deficytem, narodową własność bogactw naturalnych, obywatelstwo polskie jako szczególne wyróżnienie, silny prezydent i niezależne sądownictwo, sędzia jako korona zawodów prawniczych, wprowadzenie sędziów pokoju, personalną odpowiedzialność urzędników, poszerzenie zakresu obrony koniecznej oraz przeniesienie części instytucji poza Warszawę.
[KN]