Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. informuję, że od listopada przez okres zimowy, będą dokonywane działania związane z wymianą wodomierzy głównych.

Do końca roku oprócz wymiany wodomierzy w budynkach jednorodzinnych, planuje się także wymianę wodomierzy w około 50 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Wymiana wodomierzy w budynkach wielolokalowych wiąże się z przerobieniem instalacji pod odpowiednio dobrany wodomierz (wymianą zaworów, śrubunków itp.) oraz koniecznością przerwy w dostawie wody na czas wykonywanych prac.

O planowanych wymianach PWK będzie informować zarządcę wspólnoty kilka dni wcześniej. Przedsiębiorstwo stosuje wodomierze jednostrumieniowe oraz objętościowe klasy C, całkowicie odporne na działania pola magnetycznego, co daje gwarancję dokładnego pomiaru zużytej wody.