Jak czytamy na oficjalnej stronie chocianowskiego OPS od tego roku OPS jest właściwą jednostką organizacyjną w sprawach związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Wnioski w powyższych sprawach należy składać w budynku przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9-13 w Dziale Świadczeń Rodzinnych tutejszego Ośrodka, który przyjmować je będzie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kontakt z pracownikiem ds. dodatków i stypendiów możliwy jest także pod numerem telefonu: 76-845-65-97.

[KN]