Wieloletniemu znajomemu Bogdanowi Nucińskiemu, Przewodniczącemu NSZZ "Solidarność" ZG Lubin, z powodu śmierci małżonki, szczere kondolencje i wyrazy głębokiego smutku składa Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński.