Kościół w Brunowie czeka pierwszy remont od 2014 roku, gdy na nową blachę na dach Gmina przeznaczyła 20 000 złotych. Teraz Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie wspomógł Powiat Polkowicki, który przeznaczył 25 000 złotych z przeznaczeniem na remont wieży kościoła parafialnego. - Cieszę się, że uda nam się wykonać ten remont - mówi Andrzej Kuśmierczyk, radny Rady Miejskiej w Chocianowie.

Przypomnijmy, że Kościół w Brunowie to nie jedyny cenny zabytek na terenie Gminy Chocianów. Są to także m.in. zespoły pałacowo-parkowe w Chocianowie, Parchowie i Żabicach, dwór i drewniany wiatrak w Chocianowcu, kościoły w Chocianowie i Trzebnicach. Szczególne miejsce zajmują dawne protestanckie kościoły graniczne w Pogorzeliskach i Trzmielowie. Dziś służą katolikom, jednak okoliczności ich powstania oraz rola jaką pełniły w dobie kontrreformacji, czynią z nich pomniki śląskiego protestantyzmu.