Przedstawiciele rządu porozmawiali z samorządowcami z Zagłębia Miedziowego. Wśród omówionych kwestii obok tematów komunikacyjnych, pieniędzy na drogi, problemu składowania odpadów, czy systemu oświaty omówiono także możliwą rządową pomoc finansową dla samorządów na walkę ze skutkami trwającej epidemii.

W poniedziałkowym spotkaniu obok samorządowców z regionu Zagłębia Miedziowego wzięli udział szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Kubów oraz Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

- Podczas wczorajszego spotkania omówiono współpracę rządu z samorządowcami Zagłębia Miedziowego - informują służby prasowe Wojewody Dolnośląskiego, Jarosława Obremskiego. - Poruszono między innymi kwestie kolei aglomeracyjnej dla Zagłębia Miedziowego, programu "Fundusz Dróg Samorządowych", składowania odpadów oraz pomocy finansowej samorządom ze strony rządu w związku z epidemią koronawirusa - dodają pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dowiedzieliśmy się także, że podczas spotkania głos w sprawach ważnych dla naszych mieszkańców zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński.

- Burmistrz pochwalił Chocianów, który jest liderem bezpłatnej komunikacji w naszym powiecie, pomimo tego, że jesteśmy trzecią najbiedniejszą gminą w województwie dolnośląskim - komentuje Krystian Wan z tutejszego magistratu. - Wyraził także zainteresowanie ewentualnym wsparciem w zakresie finansowania skutków epidemii oraz kształtowania systemu oświaty na terenie gminy - dodaje urzędnik.
[KN]