W dniu wczorajszym tj. 29 października, PWK przystąpiło do zakończenia budowy sieci wodociągowej we wsi Raków, w zakresie I etapu. W dniu wczorajszym rury tworzywowe były zgrzewane, a już dziś będą wykonywane przewierty sterowane, aby nie rozkopywać prywatnych posesji.

Przedsiębiorstwo zapowiedziało, że w kolejnych dniach będzie montowana armatura na sieci wodociągowej oraz armatura przeciwpożarowa. Czeka ono także na weryfikację wniosku złożonego do WFOŚiGW we Wrocławiu, na sfinansowanie wszystkich pozostałych 6 etapów, aby w roku 2020 cała wieś została zwodociągowana.