Jak podaje Biuro Prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego od 1 lipca wpłynęło już blisko półtora miliona wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu "Dobry Start". W tym czasie przyznanych zostało ponad 1,3 miliona złotych świadczeń.

Do tej pory możliwe było składanie wniosków jedynie drogą elektroniczną, od sierpnia, można tego dokonać również w formie tradycyjnej, papierowej. Program "Dobry Start" to 300 zł wsparcia dla około 4,5 miliona uczniów rozpoczynających rok szkolny. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na około 1,42 mld złotych rocznie. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub, w przypadku dzieci niepełnosprawnych, do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

- Od momentu uruchomienia naboru wniosków 1 lipca o świadczenie rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli ich ponad 1,4 mln. Do tej pory przyznano 1,3 mln świadczeń – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – To tylko pokazuje, że to świadczenie było bardzo potrzebne. Wsłuchujemy się w głosy Polaków – dodała.

Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę Empatia, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa ministerstwo oraz wojewoda zachęcają wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Jak informują służby prasowe wojewody elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Wnioski można składać do 30 listopada.

[KN]