W najbliższy czwartek, 24 września o godzinie 9:00 w trybie zdalnym spotkają się radni Rady Miejskiej w Chocianowie, aby podjąć ważne dla życia naszej gminy uchwały. Sprawdzamy o czym będą debatować radni.

W porządku obrad znajdujemy m.in. zmianę Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie i upoważnienie Kierownika tutejszego OPS do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń, a także zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Rajcy zajmą się także nadaniem nazwy nowej ulicy. Dokładnie chodzi o Leśny Zakątek, co ma ścisły związek z budową osiedla, które powstaje w Chocianowie. Wśród istotnych zmian mających na celu stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego naszej gminy będzie także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027, w celu lepszego wykorzystania środków europejskich z nowego budżetu. Ostatnim punktem w czwartkowym planie pracy tutejszych radnych jest zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

O tym, czy wszystkie uchwały zostały podjęte zgodnie z planem poinformujemy już w najbliższy czwartek.
[KN]