Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, który zajmuje się gospodarką odpadami również na terenie naszej gminy prosi na swoim profilu na jednym z popularnych portali społecznościowych o dbanie o czystość i przestrzeganie obowiązujących zasad segregacji odpadów. Związek wskazuje, że takie zachowanie ma wpływ na wysokość opłaty za śmieci.

Dbanie o czystość Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów i przestrzeganie obowiązujących zasad segregacji odpadów to obowiązek nas wszystkich - czytamy na profilu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. - Niestety nie każdy mieszkaniec Związku przestrzega określonych zasad, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość opłaty z tytułu gospodarki odpadami, którą ponosimy solidarnie wszyscy - dodają pracownicy Związku.

Burmistrz Tomasz Kulczyński skierował "pismo o dofinansowanie przez Związek zakupu kamer na punkty PSZOK"
Okazuje się, że jedna z mieszkanek Gminy Radwanice "stawiła opór nielegalnej działalności" innych użytkowników śmieciowych kontenerów. Złożone przez nią oświadczenie oraz zgromadzona dokumentacja fotograficzna będzie świetnym dowodem dla organów ścigania.

Widzisz wykroczenie polegające na zanieczyszczeniu OPSZOK nie stój obojętnie - proszą pracownicy ZGZM. - Nie odwracaj oczu, reaguj! Zgłoś, zadzwoń spisz numer rejestracyjny samochodu, zrób zdjęcia, Twoje działanie ma znaczenie. Pamiętajmy zanieczyszczenie Osiedlowych PSZOK-ów wiąże się z wysyłaniem dodatkowych kursów pojazdów transportujących odpady. Stare kanapy czy meble same nie załadują się na pojazdy, to dodatkowy koszt pracy ludzi, którzy muszą tą czynność wykonać - czytamy na profilu Związku.

"Niestety nie każdy mieszkaniec Związku przestrzega określonych zasad, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość opłaty z tytułu gospodarki odpadami, którą ponosimy solidarnie wszyscy"
Pracownicy Związku podkreślają, że te koszty mają wpływ na wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych. Także w naszej gminie zdarzają się przypadki, których konsekwencje ponoszą wszyscy. Istnieje jednak szansa, że przy tych punktach pojawi się monitoring, ponieważ Burmistrz Tomasz Kulczyński skierował "pismo o dofinansowanie przez Związek zakupu kamer na punkty PSZOK". Pisaliśmy o tym już w artykule: "Zmiana cen za śmieci, ostre komentarze i decyzja radnych".
[KN]