Stary budynek w Trzebnicach, w którym mieści się przychodnia lata świetności ma już dawno za sobą. Obecnie stan, w jakim budynek się znajduje, nie pozwala na przyjmowanie pacjentów. Musi zostać zamknięty na okres zimowy.

Przychodnia w Trzebnicach już od wielu lat wymagała podjęcia działań w kwestii modernizacji obiektu. Na chwilę obecną koszt remontu budynku przewyższa jego wartość a tym samym nie opłacalna jest jego rewitalizacja.

Warto jednak zauważyć, że Burmistrz Tomasz Kulczyński wraz ze znaczną częścią radnych w porównaniu do radnych opozycji, realizuje sukcesywnie obietnice. Pamiętać jednak należy, że wszelkie inwestycje takie jak chociażby budowa nowego ośrodka zdrowia regulują przepisy, które nakładają na Gminę ściśle określone zasady postępowania.

Wbrew zarzutom i głoszeniem nieprawdy głównie miejscowej opozycji, nie jest możliwe wykonanie inwestycji ‘’ na już’’ gdyż wymaga to stosownego czasu.

Dobra współpraca radnych klubu Tomasz Kulczyński 2018 z radnymi PiS pozwala na ułatwienie działań i postępowań, a obietnice stają się faktem.

Dla przypomnienia, na budowę nowej przychodni ogłoszono już przetarg, o którym pisaliśmy TUTAJ. Jest to tylko kwestia czasu, kiedy zostanie wybudowany nowy ośrodek zdrowia w Trzebnicach. Mimo iż część radnych nie była za tym aby ten ośrodek powstał:

Imienne wyniki głosowania w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019 w tym m.in. budowy nowoczesnego ośrodka:

Baran Paweł- ZA
Bałecki Jerzy- ZA
Bujak Paweł- ZA
Kehle Dorota- ZA
Kisiel Paweł- ZA
Kuśmierczyk Andrzej- ZA
Pichała Anna- PRZECIW
Piech Piotr- PRZECIW
Piotrowski Norbert- PRZECIW
Ślipko Janusz- ZA
Ślipko Marcin-ZA
Szwed Izabela- PRZECIW
Wandycz Piotr- ZA

Należy jednak zauważyć, ze jeszcze rok temu gdy Burmistrz Kulczyński obejmował urząd mówiono o zamknięciu starej przychodni, Nie było wówczas ani projektu nowej przychodni ani bezpłatnej komunikacji. Na dzień dzisiejszy jest projekt i wyłaniany jest wykonawca, na czas zamknięcia ośrodka mieszkańcy Trzebnic i innych miejscowości mogą bezpłatną komunikacją dotrzeć do chocianowskiego ośrodka zdrowia.
Aktualny rozkład jazdy można znaleźć TUTAJ