O zmianie siedziby chocianowskiej filii urzędu pracy mówiło się od dawna. Za sprawą porozumienia między Powiatowym Urzędem Pracy w Polkowicach a Burmistrzem Miasta i Gminy Chocianów Tomaszem Kulczyńskim stało się to możliwe.

Od października obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Chocianowie odbywa się w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów przy ul. Ratuszowej 10 w pokoju nr 1.

Na tej zmianie skorzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Chocianów. Poprzednia siedziba nieopodal Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czy Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego okazała się trudna do zlokalizowania dla wielu osób. 

Dlatego postanowiono wyjść naprzeciw mieszkańcom i zmienić lokalizację na taką, aby była dogodna dla każdego. Za sprawą zmiany, mieszkańcy mogą załatwić kilka spraw w jednym budynku. 

W Chocianowskiej filii można łatwo zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub uzyskać informacje na temat aktualnych ofertach pracy, szkoleń czy staży.