Podczas czwartkowej sesji nadzwyczajnej jednym z punktów były zmiany w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chocianów. Co to znaczy dla Gminy Chocianów?

Większością głosów przyjęto projekt uchwały. Jedynie Radna Anna Pichała i Piotr Piech nie głosowali za przyjęciem jej. Warto przypomnieć, że Radny Piech był także radnym w poprzedniej czteroletniej kadencji i jak wiadomo w ubiegłych latach nie działał w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców, chociażby właśnie w kwestii zmian w funkcjonowaniu kanalizacji na terenie gminy. Nasuwa się w związku z tym pytanie: Dlaczego w tym temacie nic nie zrobił!? Nie chce, aby gmina była w pełni skanalizowana?

Mieszkańcy jednak nie muszą się martwić, ponieważ na poprzedniej sesji przyjęto projekt dotyczący zmian w aglomeracji.  Zmiana ta pozwoli władzom samorządowym spełnić wymogi dyrektywy ściekowej. Ponadto uaktualnienie ma na celu pozyskanie nowych środków zewnętrznych m. in. z programów unijnych. Aktualizacja bazować ma na najnowszych aktach prawa miejscowego, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji oraz przeglądów dokonywanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Chocianów jako jedna z niewielu gmin w całej Polsce nie posiada żadnej w pełni skanalizowanej wsi. Dzięki takim działaniom władze będą mogły to zmienić.  Możliwa będzie budowa ponad 78 km sieci kanalizacyjnej

Najważniejsza zmiana mówi, iż wyłączeniu z aglomeracji Chocianów podlegają miejscowości:
• Z gminy Chocianów: Jabłonów, Brunów, Trzmielów, Raków, Szklary Dolne, Michałów
• Z gminy Przemków: Jakubowo, Węgelin, Jędrzychówek, Łąkociny, Wilkocin, Wysoka
• Z gminy Radwanice: Nowa Kuźnia, Teodorów.


Warto zaznaczyć, że mowa tu o aglomeracji jako sieci kanalizacji wodno – ściekowej opartej na Prawie Wodnym. Wprowadzone zmiany nie będą mieć wpływu na proces projektowania. Wsie wyłączone z aglomeracji również będą ujęte w projekcie, ale środki pozyskiwane będą z różnych źródeł.