Ponad 11 milionów złotych otrzymali dotąd przedsiębiorcy powiatu polkowickiego w ramach Tarczy Antykryzysowej z polkowickiego Urzędu Pracy. Przedsiębiorstwa, które nie złożyły jeszcze wniosku, a spełniają kryteria do otrzymania pomocy finansowej, mają na to czas nawet do końca roku. Na pomoc dla lokalnych firm Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach pozyskał środki finansowe w kwocie łącznie 24 milionów złotych z czego dysponuje jeszcze 13 milionami.

Tarcza 4.0 wprowadziła możliwość starania się o pożyczkę dla organizacji pozarządowych. Jej wysokość wynosi 10% łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym nie więcej jednak niż 5 tys. zł. Warunkiem umorzenia pożyczki jest obowiązek utrzymania działalności organizacji pozarządowej przez 3 miesiące od daty otrzymania pomocy. Druga forma pomocy dla Organizacji Pozarządowych to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, przy czym dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych.

- Zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe do kontaktu z nami oraz do składania wniosków na pożyczki, trzykrotne wypłaty na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz refundacje wynagrodzeń dla pracowników - mówi Elwira Błażewska-Dacyszyn, Dyrektor PUP w Polkowicach. - Przedsiębiorcy, tzw. samo zatrudnieni, którzy otrzymali 5 tysięcy umarzalnej pożyczki mogą starać się jeszcze o trzy wypłaty środków finansowych na bieżące potrzeby firmy. Dużo firm korzystając z jednej formy pomocy nie wie, że należy się kolejne wsparcie dlatego prosimy o kontakt z nami i o składanie wniosków.
Polkowicki Urząd Pracy oprócz wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej pozyskał i zabezpieczył środki finansowe na zadania wynikające z ustawy. Do odwołania prowadzone są nabory na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy doposażenia stanowiska pracy. Realizowane są wnioski o organizacje staży, a od września stypendium otrzymywane z tego tytułu wzrośnie do kwoty 1440 złotych.

Pracownicy PUP w Polkowicach zapraszają do składania wniosków na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych czy na organizacje szkolenia. Wnioski i zasady dotyczące wszystkich form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdują się na stronie Urzędu Pracy. Wnioski o dofinansowanie należy składać w powiatowych urzędach pracy właściwych dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności.
[KN]