Komenda Powiatowej Policji w Polkowicach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby podjęciem służby w Policji na dni otwarte, które odbędą się 27 sierpnia 2020 r w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na starcie można otrzymać nawet 4220 zł na rękę. Już jutro zainteresowane osoby, będą mogli uzyskać informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji, pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także złożyć stosowne dokumenty. Każdy kandydat musi spełniać pewne kryteria: • posiadać obywatelstwo polski o nieposzlakowanej opinii; • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; • korzystać z pełni praw publicznych; • posiadać co najmniej średnie wykształcenie; • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych; • podlegać szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować; • dając rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach. Podjęcie służby w policji umożliwia zdobycie ciekawego zawodu, pozwalającego rozwijać zainteresowania w wybranym przez siebie kierunku, podnoszenie kwalifikacji oraz daje poczucie stabilności zatrudnienia.
Zgodnie z Ustawą o Policji o przyjęcie do służby może się ubiegać każda pełnoletnia osoba, posiadające polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz nieposzlakowaną opinię, a także korzysta w pełni z praw publicznych. W przypadku mężczyzn także uregulowany stosunek do służby wojskowej. - czytamy na oficjalnej stronie komendy . Osoby zainteresowane służbą mogą osobiście zgłosić się w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach przy zachowaniu reżimu sanitarnego i złożyć dokumenty do służby. Oferujemy na starcie 3880 zł na rękę, a osobom do 26 roku życia 4220 zł. - informują polkowiccy policjanci. Preferowani kandydaci to absolwenci szkół wyższych na kierunkach prawniczych lub związanych z administracją i bezpieczeństwem państwa oraz osoby, które ukończyły specjalistyczne kursy z zakresu ratownictwa medycznego, wodnego lub są instruktorami spotów walki. Najważniejszą jednak cechą powinna być chęć niesienia pomocy innym. Najważniejszą jednak cechą powinna być chęć niesienia pomocy innym. Komenda Powiatowej Policji w Polkowicach mieści się przy ul. Legnickiej 15, a wszelkie informacje można będzie uzyskać w pokoju nr 305 w którym będzie dyżurować pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia.

[BA]