Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie zaprasza do rekrutacji na terytorialsa, czyli żołnierza w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jesteś zainteresowany? Sprawdź co to jest WOT i jak dołączyć.

Wojska Obrony Terytorialnej są jedną z pięciu elementów sił zbrojnych RP. Istnieją od 30 grudnia 2015 roku. Zadaniem WOT jest prowadzenie działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, udział w zabezpieczeniu przyjęcia sojuszniczych armii oraz pomoc w razie zarządzania kryzysowego. Na oficjalnej stronie można przeczytać: Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”. Terytorialność dla nas oznacza gotowość do obrony i wspierania naszych rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się nasza misja: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Wojskowa Komenda Uzupełnień szuka chętnych do Wojsk Obrony Terytorialnej. Najbliższy taki punkt znajduje się w Głogowie. W formacji mogą wziąć udział pełnoletni Polacy ze zdolnością do służby wojskowej oraz:
• nie byli karani za przestępstwo umyślne;
• nie byli przeznaczeni do służby zastępczej;
• nie pełnią innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiadają nadanego przydziału kryzysowego
• nie są zwolnione z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji

Co trzeba zrobić, by dołączyć?
1. Złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej
2. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej
3. Odwiedź przyszłą jednostkę.
4. Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną
5. Jeśli zostałeś przyjęty, stań przed Wojskową Komisją Lekarską
6. Powołanie do WOT, szkolenie.

System szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zaplanowany jest na 3 lata. Formacja działa na podobnych zasadach do Armii Krajowej.