Chrześcijanie grekokatoliccy i prawosławni obchodzą Święta Wielkanocne dzisiaj. Na Soborze Nicejskim w 325 roku zdecydowano, że święto Zmartwychwstania Pańskiego będzie przez nich obchodzone w niedzielę po pierwszej pełni miesiąca, kiedy nastąpi zrównanie dnia z nocą.

- Wielokulturowość Naszej Gminy to dziedzictwo, które należy pielęgnować i rozwijać - życzenia złożył także Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński. - Wszystkim Grekokatolikom i Prawosławnym z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wielu łask Bożych.

Także redakcja Chocianow.pl Naszym Grekokatolickim i Prawosławnym Czytelnikom, którzy dziś obchodzą Święto Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszelkich Bożych błogosławieństw.
[KN]