Dziś sobota, siedemnasty dzień kwietnia i 107. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Klara oraz Robert. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Chorych na Hemofilię.

Hemofilie to grupa trzech uwarunkowanych genetycznie skaz krwotocznych. Ich objawy wynikają z niedoborów czynników krzepnięcia: VIII (hemofilia A), IX (hemofilia B) lub XI (hemofilia C). Hemofilia typu A i B głównie dotyczy mężczyzn, typ C zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Postać choroby zależy od poziomu czynnika krzepnięcia we krwi i dzieli się na cztery stadia: ciężkie (występują częste krwawienia do stawów, głównie kolanowych skokowych i łokciowych oraz mięśni, do krwawień może dochodzić nawet raz lub dwa razy w ciągu tygodnia, a także bez zauważalnej przyczyny tzw. wylewy samoistne), umiarkowane (możliwe długotrwałe krwawienia po operacji, po poważnym zranieniu lub podczas zabiegów stomatologicznych, krwawienia najczęściej zdarzają się raz w miesiącu i rzadko pojawiają się bez przyczyny), łagodne (możliwe długotrwałe krwawienia po operacji lub w wyniku bardzo poważnego zranienia, nigdy może nie pojawić się poważne krwawienie, krwawienia nie występują często i dochodzi do nich tylko w wyniku urazów), a także utajone.

Osoby z ciężką hemofilią odznaczają się niższym poziomem jakości życia związanego ze zdrowiem. Śmiertelność wśród chorych na hemofilię jest o 20% wyższa, a w hemofilii ciężkiej o 40%.