Dzisiaj sobota, dwudziety dzień lutego i 51. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Leon oraz Zenobiusz. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej.

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzony jest corocznie 20 lutego od 2009 roku, choć decyzja o ustanowieniu tego dnia została podjęta, dwa lata wcześniej, 26 listopada 2007 na 62. sesji Zgromadzenia.

Celem jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia. Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie "uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości płci, dostępu do świadczeń socjalnych i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli".
[KN]