Dziś środa, 25. listopada i 330. dzień roku. Imieniny obchodzą Erazm oraz Katarzyna. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Kolejarza.

Dzisiaj swój dzień ma święta Kościoła katolickiego, Katarzyna Aleksandryjska. Jej atrybutami są anioł, dzieciątko Jezus, filozofowie, gałązka palmowa, korona w ręku, krzyż, księga, piorun, miecz oraz koło, na którym miała być łamana przed śmiercią za nawrócenie na chrześcijaństwo części niechrześcijańskich mędrców, będących doradcami cesarza. Dwa ostatnie atrybuty towarzyszące świętej (miecz oraz koło) można np. znaleźć w herbie gminy Rudna. Jest patronką wielu zakonów, uniwersytetów i polskich miast, a także filozofów, teologów, uczonych, nauczycieli, uczniów, studentek, dziewic, żon, mówców, adwokatów, notariuszy, bractw literackich, literatów, bibliotekarzy, drukarzy, zecerów, żeglarzy, kołodziejów, garncarzy, garbarzy, młynarzy, piekarzy, prządek, szwaczek, krawcowych, powroźników, fryzjerów, modystek, zmagających się z bólem gardła i głowy, poszukiwaczy topielców, grzeszników, tzw. prostego ludu oraz woźniców, przewoźników i polskich kolejarzy. Właśnie z tego powodu 25 listopada wypada Dzień Kolejarza.

W czasie II RP Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono we wrześniu. Święto nie miało charakteru centralnego, choć w obchodach często uczestniczyli ministrowie komunikacji, a w Polskim Radiu odbywał się przekaz na żywo z uroczystości. Kościół Katolicki także był włączany w obchody, dlatego odbywały się nabożeństwa. Dla przykładu, w 1935 roku Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono 29 września, obchody odbyły się m.in. w Poznaniu, gdzie przybył minister komunikacji Michał Butkiewicz. Z kolei dwa lata później Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono już 26 września, gdy w obchodach w Toruniu brał udział minister komunikacji Juliusz Ulrych. Po II Wojnie Światowej Dzień Kolejarza Polski Ludowej ustanowiono tak jak przed wojną, także we wrześniu, na drugą niedzielę września. Po raz pierwszy po wojnie obchodzono je w 1954 roku.

21 lipca 1981 roku NSZZ "Solidarność" Węzła PKP Lublin podjęła Uchwałę nr 1, że "począwszy od roku 1981 Dniem Kolejarza uznaje się 25 listopada, tj. dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy". Pierwsze główne uroczystości 25 listopada odbyły się w Lublinie, które zbiegły się z odsłonięciem i poświęceniem przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka Krzyża, Pomnika Doli Kolejarskiej na terenie Lokomotywowni Lublin. Obchody Dnia Kolejarza to tradycja sięgająca XIX wieku.
[KN]