Gmina Chocianów znalazła się na liście grantobiorców, do których popłyną środki w ramach działania pod nazwą "wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Ministerstwo Cyfryzacji przewidziało łącznie 186 milionów złotych na zakup sprzętu, który ma pomóc w zdalnym nauczaniu.

O tym, że kolejna dotacja popłynie do naszej gminy pisaliśmy już dla Państwa w artykule "Kolejne pieniądze popłyną do Chocianowa". Wniosek o dotację został złożony od razu, gdy tylko pojawiła się taka możliwość, czyli 1 kwietnia. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że do Chocianowa popłynie niemal 70 tysięcy złotych.

– Nie wskazujemy parametrów sprzętu, zależy nam na tym, by samorządy zmaksymalizowały efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby mieszkańców i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu - komentował minister cyfryzacji Marek Zagórski - chodzi o to, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów - podsumowywał Zagórski.

Codziennie pojawia się kolejna lista wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, która ma zapewnić powszechny dostęp do szybkiego internetu i wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

- Wniosek dzięki czujności pani Magdaleny Lech złożyliśmy 1 kwietnia - przypomina Krystian Wan z tutejszego Ratusza - zawnioskowaliśmy o blisko 70 tysięcy złotych i tyle udało się uzyskać - dodaje.

Gminy nie musiały wykazywać żadnego wkładu własnego, a kwoty, o które można wnioskować są ściśle powiązane z liczbą uczniów na danym obszarze. Samorządy będą mogły za te pieniądze kupić laptopy i tablety, a nawet mobilny internet, jeśli tylko takie będą lokalne potrzeby.
[KN]