Za pośrednictwem wideokonferencji Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeprowadził rozmowy z włodarzami naszego regionu. W internetowym spotkaniu samorząd dolnośląski reprezentowali Cezary Przybylski i Tymoteusz Myrda. Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński otrzymał zapewnienia, że kwestie dotyczące zaplanowanych inwestycji w naszej gminie, będą realizowane pomimo niepewnej sytuacji związanej z trwającą epidemią koronawirusa. Pomimo wielu niewiadomych dotychczasowe ustalenia wskazują, że do Chocianowa powrócą połączenia kolejowe i rozwiązany zostanie problem wąskiego gardła. 

"Dyskutowaliśmy o rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Chocianów – Duninów.  Czekamy na przekazanie linii przez PKP, a realizację zadania mamy wpisaną w budżecie na ten rok"
W internetowym spotkaniu wzięli udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda oraz samorządowcy z naszego regionu, m.in. Starostwa Powiatu Polkowickiego Kamil Ciupak, Burmistrz Polkowic Łukasz Późniecki i Burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński.

Dyskutowaliśmy o rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Chocianów – Duninów - wspomina na portalu społecznościowym Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego - Tu czekamy na przekazanie linii przez PKP, a realizację zadania mamy wpisaną w budżecie na ten rok.

"Rozwój kolei na Dolnym Śląsku, także i w naszym powiecie, stanowić może istotne koło zamachowe dla rozwoju gmin, w których przywrócone zostaną połączenia kolejowe"
W związku z planowanym odtworzeniem dawnego ciągu komunikacyjnego w relacji Legnica – Chojnów – Rokitki – Chocianów linia nr 303 została wytypowana do przejęcia na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Remont odcinka linii 303 powiązany z rewitalizacją linii 316 na odcinku Chojnów – Rokitki pozwoli na skomunikowanie z Chojnowem i Legnicą naszej gminy. To z kolei zlikwiduje wykluczenie komunikacyjne Chocianowa, dzięki połączeniu z dwiema liniami obsługującymi połączenia bezpośrednie ze stolicą Dolnego Ślaska, Wrocławiem.

Wspólnie ustaliliśmy, że rozwój kolei na Dolnym Śląsku, także i w naszym powiecie, stanowić może istotne koło zamachowe dla rozwoju gmin, w których przywrócone zostaną połączenia kolejowe - komentuje Tomasz Kulczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - powrót kolei do Chocianowa do końca 2024 roku jest bardzo realny - dodaje burmistrz.

"Na chwilę obecną pozostałe inwestycje zaplanowane do realizacji w Chocianowie nie są zagrożone"
Gmina Chocianów już pod koniec lutego przejęła od Polskich Kolei Państwowych m.in. budynek dworca PKP wraz z towarzyszącymi zabudowaniami i rampą o łącznej wartości ponad 620 tysięcy złotych. To stąd ponad 20 lat temu odjechał ostatni pociąg pasażerski, o czym pisała wtedy regionalna prasa. Ostatni raz z Chocianowa można było wyruszyć 31 marca 2000 roku o godzinie 15:40.

Jak się dowiedzieliśmy, politycy rozmawiali także o innych inwestycjach, zaplanowanych wcześniej w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027. Wydatki wielu samorządów, w tym także samorządu wojewódzkiego zapewne będą weryfikowane od nowa już po epidemii koronawirusa, jednak na chwilę obecną pozostałe inwestycje zaplanowane do realizacji w Chocianowie nie są zagrożone. Z tego najbardziej ucieszą się tutejsi kierowcy, którzy borykają się z problemem tzw. wąskiego gardła w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 331.
[KN]