Najbardziej poszkodowani w ostatnim czasie przedsiębiorcy od wczoraj powoli otwierają swoje przedsiębiorstwa. Część z nich nie może myśleć o wsparciu z tarczy finansowej, bo np. nikogo nie zatrudniają. W obliczu finansowej zapaści wypowiadają posłuszeństwo rządowi. Takiej sytuacji już w listopadzie ubiegłego roku chcieli uniknąć Bezpartyjni Samorządowcy, którzy zaproponowali "4 filary powrotu do normalności". Czy rząd skorzysta z gotowych rozwiązań i uratuje m.in. branżę turystyczną?

Jak zauważyli Bezpartyjni Samorządowcy branża turystyczna od wielu miesięcy znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji i niezbędne jest bezpieczne odmrożenie tego sektora. Między innymi dlatego w listopadzie 2020 roku, przewidując następstwa obostrzeń i wywołany nimi kryzys wielu polskich przedsiębiorców, zaproponowali cztery filary powrotu do normalności.

- Jako Bezpartyjni Samorządowcy po raz kolejny wychodzimy naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i zabieramy głos w ich sprawie - zauważają Bezpartyjni Samorządowcy na swojej stronie w mediach społecznościowych. - Apelujemy do rządu m.in. o dialog z samorządami i przedsiębiorcami w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, zwolnienie niezarabiających firm z obowiązku płacenia danin publicznych, a także zobowiązań wobec banków oraz wywiązanie się z zaprezentowanego w listopadzie harmonogramu, zgodnie z którym powinniśmy znajdować się już w strefie żółtej, umożliwiającej przedsiębiorcom funkcjonowanie w stosownych rygorach sanitarnych - dodają samorządowcy.
W swojej opinii, że dalsze utrzymywanie tak rygorystycznych obostrzeń przez rząd spowoduje falę upadłości przedsiębiorstw w całej Polsce i osobiste tragedie tysięcy ludzi nie jest odosobnione.

Chocianów wsparł przedsiębiorców

Przypomnijmy, że na początku kwietnia ubiegłego roku Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński ogłosił gminną tarczę dla przedsiębiorców w ramach Programu Naprawy Skutków Epidemii na lata 2020 - 2023, która była rozszerzeniem rządowych tarcz antykryzysowych i była odpowiedzią na potrzeby tej najbardziej poszkodowanej grupy podatników. Pakiet przewiduje m.in. renegocjacje wysokości lub nawet umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal lub grunt stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców, na indywidualny wniosek potrzebującego, czy odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych.

Cztery filary powrotu do normalności

Poszczególni przedsiębiorcy, którzy mają do wyboru wypowiedzieć rządowi posłuszeństwo i otworzyć swoje działalności albo zamknąć swoje biznesy i wylądować na bruku, biorą udział w akcji "#otwieraMY".

- Przewidzieliśmy sytuację, że przedsiębiorcy masowo będą wypowiadać posłuszeństwo rządowi i próbowaliśmy temu przeciwdziałać. Pod koniec listopada ubiegłego roku ostrzegaliśmy rząd i apelowaliśmy o złagodzenie obostrzeń, dając gotowe rozwiązania w postaci "4 filarów powrotu do normalności". Dzisiaj oczekujemy konkretnych działań. W przeciwnym razie czeka nas fala upadłości dziesiątek tysięcy przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu bezrobocia - podkreślają Bezpartyjni Samorządowcy.
Wspomniane filary zakładały udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom branży turystycznej, którzy na skutek obostrzeń zostali odcięci od możliwości zarobku, uruchomienie infrastruktury narciarskiej, obiektów noclegowych, hoteli i obiektów gastronomicznych od 28 grudnia 2020 przy zachowaniu rygorów sanitarnych, rozłożenie ferii zimowych 2021 na 4 dwutygodniowe turnusy między początkiem stycznia i końcem lutego. Każdy turnus dla czterech regionów dobranych na podstawie aktualnej skali zakażeń oraz wynegocjowanie z Komisją Europejską możliwości zapewnienia funduszy dotacyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w Krajowym Programie Odbudowy dla przedsiębiorców branży turystycznej na odbudowę po pandemii oraz komunalne inwestycje w infrastrukturę turystyczną.
[KN]