Polityczny kryzys usiłuje wywołać lokalna opozycja, której medialne doniesienia straszą mieszkańców, że w naszej gminie zostaną zlikwidowane szkoły. To nie pierwszy raz, kiedy w mediach społecznościowych spotykamy się z sensacyjnymi doniesieniami, które trzeba zweryfikować. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, który nie ukrywa swojego zdziwienia."Tak jak państwu obiecałem, dopóki jestem burmistrzem, żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana"
- Wbrew kłamliwym twierdzeniom totalnej opozycji, w naszej gminie nikt nie ma zamiaru likwidować szkół - zaznacza Tomasz Kulczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. - Tak jak państwu obiecałem, dopóki jestem burmistrzem, żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana. Z uwagi na kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19 niezbędna jest reorganizacja sposobu zarządzania. Ta zmiana ma wymiar jedynie finansowy, a wszystko po to, aby realizować dane Państwu słowo, że obiecane inwestycje zostaną przeprowadzone - dodaje włodarz.

"Kwestia reorganizacji szkół jest tylko jednym z elementów chocianowskiego Programu Naprawy Skutków Epidemii 2020 - 2023, dzięki któremu gmina będzie mogła oszczędzać corocznie dodatkowo ponad 2 miliony złotych"
Zmiany, głównie w administracji i sposobie zarządzania jednostkami gminy, uchwalili dzisiaj radni Rady Miejskiej w Chocianowie. W pakiecie rozwiązań, które mają wyprzedzić negatywne skutki trwającej epidemii koronawirusa odnajdujemy odchudzenie administracji. Składa się na nią reorganizacja placówek oświatowych w zakresie księgowym i kadrowym poprzez utworzenie zespołu ekonomiczno-administracyjnego dla szkół. Powstanie także zespół szkolno-przedszkolny i filie klas 1-3.

- Na tej reorganizacji i zachowaniu klas 1-3 zyskają również szkoły w Trzebnicach i Chocianowie, które będą lepiej wyposażone. Dzięki temu wzrośnie także poziom nauczania - podkreśla burmistrz.

Dodatkowo w strukturze szkół znajdą się także filie biblioteczne, a żadna szkoła nie zostanie zlikwidowana. W programie odnajdujemy także połączenie samorządowych instytucji kultury, zamrożenie etatyzacji poprzez utrzymanie stałej liczby etatów i zmniejszenie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej. Zweryfikowane pod kątem ich celowości i finansowania zostaną wszystkie imprezy, a także patronaty.

"Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą przeznaczane dodatkowo na inwestycje w całej gminie, zwłaszcza we wsiach, w których reorganizujemy szkoły. Na inwestycjach zrealizowanych z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy"
Wśród inwestycji odnajdujemy realizację programu wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpłatnej komunikacji miejskiej, kanalizacje na wsiach i pełną sieć wodociągową w Rakowie, a także Centrum Obsługi Administracyjnej. Zmodernizowane i zagęszczone zostanie oświetlenie drogowe, pojawią się także darmowe punkty Wi-Fi oraz gminny monitoring.

- Kwestia reorganizacji szkół jest tylko jednym z elementów chocianowskiego Programu Naprawy Skutków Epidemii 2020 - 2023, dzięki któremu gmina będzie mogła oszczędzać corocznie dodatkowo ponad 2 miliony złotych - wylicza Tomasz Kulczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów - Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą przeznaczane dodatkowo na inwestycje w całej gminie, zwłaszcza we wsiach, w których reorganizujemy szkoły. Na inwestycjach zrealizowanych z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy - zapewnia Tomasz Kulczyński.

"Wbrew kłamliwym twierdzeniom totalnej opozycji, w naszej gminie nikt nie ma zamiaru likwidować szkół"
Na mapie inwestycji swoje miejsce znalazły także chodnik w Parchowie, targowisko Gerber, świetlice wiejskie w Trzmielowie, Rakowie i Jabłonowie, a także Dom Dziennego Pobytu Senior oraz Uniwersytet Senioralny.
[KN]