Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia dla wszystkich pracowników szkół złożył Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński.

O dzisiejszym Dniu Edukacji Narodowej więcej informacji znajdziecie w naszej dzisiejszej "Kartce z kalendarza".

- Szanowni nauczyciele, pedagodzy, a także wszyscy pracownicy szkół, bez których funkcjonowanie tych istotnych instytucji nie byłoby możliwe, z okazji Waszego Święta składam na Wasze ręce wyrazy uznania i szacunku za trudy pracy i istotny wkład w wychowanie przyszłych pokoleń Polaków - życzy burmistrz Tomasz Kulczyński. - Życzę Wam także samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, aby Wasi wychowankowie osiągali najlepsze wyniki w nauce i aby zawsze dopisywało Wam zdrowie i spokój - dodaje burmistrz.
Z tego miejsca redakcja również dołącza się do tych życzeń: WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
[KN]