Dzięki umowie zawartej przez T-Mobile Polska z gminą Chocianów, ogólnopolski operator sieci komórkowej wdroży szereg nowoczesnych rozwiązań smart city, poprawiających życie i bezpieczeństwo mieszkańców. Wi-Fi to realizacja kolejnej obietnicy burmistrza Tomasza Kulczyńskiego, która już po wyborach rozszerzona została o system monitoringu miejskiego.

O tej inicjatywie pisaliśmy już w naszych doniesieniach prasowych: "Darmowe punkty HotSpot w Chocianowie" oraz "Monitoring wkrótce stanie się faktem". W pierwszym etapie projektu zostanie zainstalowany system kamer miejskiego monitoringu. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców postulujących o skuteczny monitoring i poprawę bezpieczeństwa w mieście. Wdrażany przez T-Mobile system wideo detekcji oraz wideo analizy obrazu jest oparty o najnowocześniejsze algorytmy behawioralne oraz elementy sztucznej inteligencji.

- Dla Burmistrza Kulczyńskiego bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest priorytetem. Dodatkowe patrole oraz pomoc policji nie są w stanie zapewnić tak dużego bezpieczeństwa. Stąd też pomysł na sukcesywne budowanie sieci monitoringu w całej gminie. Szkoda, że Chocianów nigdy nie miał monitoringu z prawdziwego zdarzenia - mówi Ewa Kałuzińska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów. - Podpisana w sierpniu umowa to efekt przetargu oraz wielomiesięcznych rozmów, spotkań i konsultacji. Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chocianów - podsumowuje Kałuzińska.
Smart city dla Chocianowa jest projektem długofalowym, rozłożonym na etapy, z którym miasto wiąże wielkie nadzieje na rozwój. Partnerem T-Mobile w projekcie dla miasta i gminy Chocianów jest firma SOPHUS realizująca projekty wideo monitoringu oraz firma ACO Solutions odpowiadająca za dostawę sprzętu do realizacji miejskiego Wi-Fi.

- W trybie rzeczywistym system wykrywa zdarzenia niepożądane i pozwala na natychmiastową reakcję odpowiednich służb w mieście - informuje Kałuzińska. - Kolejnym elementem smart city jest instalacja systemu miejskiego Wi-Fi, który zostanie zainstalowany w najważniejszych punktach miasta poprawiając w ten sposób dostęp mieszkańców, a także gości do zasobów Internetu - dodaje naczelnik.
Warto jednocześnie dodać, że T-Mobile intensywnie rozbudowuje swoje stacje bazowe o standard przesyłu danych Narrowband-IoT, przeznaczony do budowy rozwiązań inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy. Z końcem kwietnia br. zasięg sieci NB-IoT operatora objął już 94% obszaru Polski.
[KN]