W dniu dzisiejszym Tomasz Kulczyński Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów uczestniczył w Kongresie pod hasłem ,,SILNY SAMORZĄD-SILNE PAŃSTWO’’ we Wrocławiu.

Była to VII Edycja Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego a za razem pierwsza w której realny głos miał Włodarz Miasta i Gminy Chocianów.

Samorządowcy, przedstawiciele administracji krajowej, świata biznesu i nauki wzięli dziś udział w debacie na temat miejsca samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce.

Udział w Siódmym Kongresie Samorządowym, to dla przedstawicieli różnych branż i sektorów okazja do wymiany myśli na temat najistotniejszych wyzwań stojących przed Dolnym Śląskiem. Paneliści postarali się znaleźć odpowiedź na to, jak powinna wyglądać relacja na linii władza centralna - samorząd terytorialny. Podejmowali także tematy zmian, u progu których stoi dzisiaj Polska.

Uczestnictwo przez Burmistrza T.Kulczyńskiego w kongresie, to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz do poruszenia tematów dotyczących współpracy.

Jednym z poruszonych problemów była ekologia i problemy z nią związane. Na pytanie jak sobie z nimi radzić Tomasz Kulczyński mówi wprost:

Postulat jest oczywisty. Więcej projektów, które mieszkańcy odczują, które wpłyną realnie na polepszenie bytu i to jest najważniejsze. Nie zawsze szumne duże projekty, duże hasła przekładają się na to co jest dobre dla mieszkańców. - Mówił Tomasz Kulczyński

Kongres poprowadziła Agnieszka Gozdyra z „Polsat News”, Bogusław Chrabota - redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” oraz Agnieszka Kapłon-Kulig z TVP3 Wrocław. 

W debatach wzięli udział przedstawiciele zarządu województwa - marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałkowie Marcin Krzyżanowski i Grzegorz Macko, a także członek zarządu Tymoteusz Myrda

Wśród zaproszonych do dyskusji gości byli między innymi: Tomasz Kulczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Michał Dworczyk - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Robert Raczyński - prezydent Lubina, Radny Dolnośląskiego Sejmiku Dariusz Stasiak, prof. dr. habilitowany Kazimierz Kik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, Mariola Kośmider Radna Rady Miejskiej Polkowice, Irena Krzyszkiewicz - Burmistrz Góry.

.