Ruszył sezon wypalania suchych pozostałości roślinnych. Wiosna to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Większość z nich spowodowana jest głównie przez działalność człowieka. Jak co roku apelujemy do mieszkańców o rozwagę.

Właśnie ruszyła kolejna kampania "Stop Pożarom Traw", która trwać będzie do 30 kwietnia 2021 roku. Ze względu na pandemię koronawirusa kampania ograniczyła się do propagowania w mediach, także portalach społecznościowych, bezpiecznego zachowania się w obszarach przyrodniczych.

- Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie - informują organizatorzy kampanii.
Wbrew obiegowym opiniom, wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się za to szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów - głosi ustęp 1 artykułu 124 ustawy o ochronie przyrody. 
Osoby, które mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami, jak grzywna, a nawet kara aresztu. Wypalanie niszczy także miejsca lęgowe wielu gatunków zwierząt, które budują gniazda na ziemi i w krzakach. Palą się także gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. skowronki). Dym uniemożliwia również oblatywanie łąk pszczołom i trzmielom. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości, a także pająki, wije, owady (zarówno drapieżne, jak i pasożytnicze).