Pod koniec ubiegłego miesiąca Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej zaprezentował kolejne etapy odmrażania gospodarki. Wówczas dowiedzieliśmy się, że to samorządy będą podejmować decyzję o otwieraniu i funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli. Decyzję o tym kiedy będzie można oddać najmłodszych pod opiekę do tutejszych placówek podjął Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

"Podjąłem decyzję, że placówki te pozostają zamknięte do dnia 29 maja 2020 roku"
Wytyczne dla organów prowadzących oraz dyrektorów placówek oświatowych zawierają zasady dotyczące kolejności przyjmowania dzieci do przedszkoli, zachowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wdrażania procedur związanych z przeciwdziałaniem możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak dowiadujemy się od służb prasowych burmistrza wspomniane wytyczne nie zostały ujęte w żadnych ramach prawnych i nie znajdują swojego odzwierciedlenia ani w ustawach ani w rozporządzeniach.

"Powyższa sytuacja jest dynamiczna i na razie nie wiadomo, co może wydarzyć się w najbliższym czasie"
W związku z wydanym przez Premiera RP w dniu 29 kwietnia 2020 roku komunikatem dotyczącym możliwości otwarcia od dnia 6 maja żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informuję, że po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami podległych placówek oświatowych, podjąłem decyzję, że placówki te pozostają zamknięte do dnia 29 maja 2020 roku - informuje Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Tomasz Kulczyński. - Pragnę Państwa poinformować, że wytyczne budzą jednocześnie wiele pytań, zastrzeżeń i wątpliwości związanych przede wszystkim z ich faktyczną realizacją. Zapewniam Państwa, że priorytetem jest dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem - dodaje burmistrz.

"Wspólnie z dyrektorami podejmujemy działania, które pozwolą na bezpieczny powrót dzieci do przedszkoli i szkół"
Burmistrz odnajduje uzasadnienie dla swojej decyzji o dalszym zamknięciu przedszkoli w znacznym wzroście liczby zachorować w ościennych Gminach. Krok ten podyktowany jest, jak czytamy w komunikacie, odpowiedzialnością za zdrowie dzieci, ich rodzin oraz wszystkich pracowników. Otwarcie placówek oświatowych mają być możliwe w chwili, gdy spełnione zostaną warunki sanitarno-epidemiologiczne. 

- Już teraz wspólnie z dyrektorami podejmujemy działania, które pozwolą na bezpieczny powrót dzieci do przedszkoli i szkół. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że zamknięcie przedszkoli i szkół w tak długim okresie nakłada na dyrektorów obowiązek przeprowadzania przeglądów różnorodnych służb, a także opracowania i wdrożenia nowych procedur - zapewnia Burmistrz Tomasz Kulczyński.

"Priorytetem jest dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem"
Stworzenie bezpiecznych warunków do spędzania czasu w przedszkolach wymaga czasu i przygotowania, zważywszy na fakt obowiązującego w całym kraju stanu epidemii. Powyższa sytuacja jest dynamiczna i na razie nie wiadomo, co może wydarzyć się w najbliższym czasie. Jak zapewnia burmistrz o podejmowanych decyzjach dotyczących powrotu dzieci do przedszkoli będzie informował w odrębnych komunikatach.
[KN]