W związku z koniecznością racjonalizacji i ograniczenia wydatków gminy z powodu zmniejszenia dochodów na skutek decyzji Rządu o zmniejszeniu udziału gminy w dochodach państwa (dochody PIT), a także zmniejszeniu subwencji oświatowej (łącznie ok.800 tys. zł),

Aby realizować obietnice w tej kadencji, a jednocześnie zabezpieczając ważny dla gminy rozwój pod kątem wzbogacania mienia gminnego realizację przebudowy drogi gminnej w Chocianowcu przysiółek Zagórze zostaje przeniesiona na kolejne lata. Przesądził interes społeczny, w tym przypadku konieczność zakupu nieruchomości na rzecz Gminy Chocianów. W przypadku pozytywnej transakcji rynkowej planowane jest utworzenie Centrum Obsługi Mieszkańców, co pozwoli na lepsze i tańsze zarządzanie oraz łatwiejszy dostęp do usług świadczonych dla mieszkańców.

Bez wydatków na inwestycje komunalne nie jest możliwy wzrost dobrobytu w gminie.
Zakup nieruchomości to także zwiększenie majątku gminnego. Przypomnieć też warto że w poprzednich kadencjach majątek gminny był wyprzedawany jak np. sprzedaż dworca PKS- kadencja Romana Kowalskiego (2010-2014) do dziś gmina odczuwa sprzedaż płacąc rocznie 36.900 zł ( miesięcznie 3075 zł) za teren który od lat nie jest remontowany.

Jest to kolejna inicjatywa powiększania majątku gminnego zaraz po budowie przychodni w Trzebnicach o której pisaliśmy TUTAJ