Gmina Chocianów będzie mieć dwóch reprezentantów w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, dlatego Burmistrz poprosił radnych, aby wskazali swojego przedstawiciela do zgromadzenia Związku.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje obszar 907,5 km kw., na którym leżą trzy miasta: Polkowice, Chocianów i Przemków oraz blisko 100 sołectw, zamieszkałych w sumie przez 70 tys osób. Związek istnieje od 1994 r. i obecnie tworzy go, obok Chocianowa, siedem gmin: Polkowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Radwanice i Przemków.

Radni podjęli uchwałę o wyborze swojego przedstawiciela przy braku głosów sprzeciwu, wskazując na to miejsce radnego Janusza Ślipko.

- Projekt uchwały jest konsekwencją zmian statutu Związku - uzasadnia Patrycja Jugo, sekretarz Miasta i Gminy Chocianów - Rada Miejska powierza reprezentowanie gminy w zgromadzeniu wyznaczonemu przez radę przedstawicielowi.

Po tych zmianach przedstawicielami gminy Chocianów będą Burmistrz Tomasz Kulczyński oraz przewodniczący Rady, Janusz Ślipko.
[KN]