Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej na swoich rządowych stronach, na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku zostanie zniesiony obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwiona zostanie zmiana deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Co jeszcze czeka zdających w przyszłym roku?

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 roku część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w tym roku - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

MEN informuje, że otrzymał blisko 2,6 tysiąca opinii względem wymagań egzaminacyjnych, zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

- Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić, w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza, z matematyki ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych), a z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną - informuje ministerstwo na swojej stronie. - W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów, z geografii na poziomie rozszerzonym usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata - dodają pracownicy ministerstwa.
Nie będzie już obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Będzie za to możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Do 31 grudnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ogłosić na swojej stronie internetowej aneksy do informatorów, jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 roku. Z kolei do 23 grudnia CKE ma ogłosić harmonogram przeprowadzania egzaminów w przyszłym roku. Więcej szczegółowych informacji ósmoklasiści i maturzyści znajdą na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
[KN]