Mieszkańcy Żabic mają powody do radości. Od poniedziałku trwają prace związane z rozbudową sieci elektroenergetycznej. Jej skutkiem będą nowe latarnie i nowe oprawy oświetleniowe LED na już istniejących słupach.

Jak dowiadujemy się w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów nowe oświetlenie uliczne powstanie na działkach o numerach 68/1, 68/2, 68/3 w obrębie ewidencyjnym 0013. Zakres prac obejmuje budowę szafy oświetleniowej SO, budowę linii kablowych 1,0kV o długość 70 metrów oraz budowę trzech słupów oświetleniowych.

Nowe lampy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów objętych inwestycją położone są w środkowej części wsi. Dodatkowo zostanie wykonana LED-owa oprawa oświetleniowa przy istniejących już słupach energetycznych o nr 17/1/4, 15/1/4, 9/1/4 oraz 10/1/4.

Poprawa bezpieczeństwa to tylko jedna z wielu korzyści jakie niesie ze sobą inwestycja. Żabice będą teraz bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze i jaśniejsze. Za sprawą zastosowania opraw LED-owych oświetlenie uliczne stanie się bardziej ekologiczne i energooszczędne, a do atmosfery trafi mniej dwutlenku węgla.
[KN]