W imieniu Skarbu Państwa, Starosta Polkowicki przekazał Gminie Chocianów prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących działki w miejscowościach Chocianów oraz Chocianowiec.


Ich łączna powierzchnia to ponad 7 ha. Nabyte w formie darowizny grunty mają zostać przeznaczone na cele związane z inwestycjami służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu oraz na realizację celu publicznego. Zgodnie z przeznaczeniem działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na wspomnianych działkach mają powstać m.in. ścieżki rowerowe na dawnych torowiskach kolejowych.


Wartość nieruchomości to 1 923 400 zł.