Dzisiaj piątek, dwunasty dzień lutego i 43. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Benedykt oraz Ludwik. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy.

Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy, zapoczątkowany kampanią "Dzień Czerwonej Ręki". Data nie jest przypadkowa, bowiem tego dnia wszedł w życie Fakultatywny Protokół do Konwencji Praw Dziecka o zakazie wykorzystywania dzieci (wszystkich osób poniżej 18. roku życia), jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych. Symbolem dnia jest czerwona ręka.

Współcześnie większość małoletnich żołnierzy werbowana jest pod przymusem. Porywane są z własnych domów, szkół, ulic. Czasami dzieci zgłaszają się jako ochotnicy. Wojny w krajach biednych doprowadzają często do katastrofy gospodarczej i społecznej, przez co małoletni cierpią głód i pozbawieni są opieki dorosłych. Wstąpienie w szeregi ugrupowań militarnych często daje im jedyną możliwość przeżycia. Wśród uzbrojonych ludzi czują się bezpieczniej, mają zapewniony posiłek i ubranie.

Znane są również dość liczne historyczne przypadki dobrowolnego udziału dzieci w walce zbrojnej. Najczęściej dotyczyły one szczególnie ważnych dla danego narodu czy państwa konfliktów, w których ceną była niepodległość lub narodowa egzystencja. Małoletni podejmujący świadomą, choć często emocjonalną decyzję o czynnej walce z bronią w ręku wywodzili się często ze środowisk kładących duży nacisk na wychowanie w duchu honoru i miłości ojczyzny, z harcerstwa i skautingu lub rodzin patriotycznych.
[KN]