Dziś piątek, szesnasty dzień kwietnia i 106. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Benedykt oraz Julia. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Sapera.

Saper to nazwa zawodu człowieka trudniącego się materiałami wybuchowymi, szczególnie ich rozbrajaniem. Istnieją specjalne formacje rozbrajania niebezpiecznych materiałów w wojsku oraz w policji. Formacją grupującą saperów w armii są pododdziały wojsk inżynieryjnych. Wojsko Polskie obchodzi 16 kwietnia Dzień Sapera od 1946 roku, jako upamiętnienie rocznicy forsowania linii Odry i Nysy Łużyckiej.

Podstawowymi zadaniami saperów w wojskach inżynieryjnych jest rozminowanie terenu i obiektów, wysadzanie niewybuchów i niewypałów, oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Obecnie do realizacji tych zadań jest wyznaczonych 39 patroli rozminowania i 2 Grupy Nurków Minerów. Pododdziały wojsk inżynieryjnych WP są także wzywane do likwidacji zagrożeń powodowanych wyrobami fabrycznymi, np. pocisków, amunicji. Dawniej do głównych zadań saperów w wielu państwach należało także: minowanie terenu i obiektów, wysadzanie mostów, budynków i innej infrastruktury, zakładanie pułapek saperskich, usuwanie wraków oraz budowanie i rozbieranie fortyfikacji.

W polskiej policji również funkcjonują zespoły minersko-pirotechniczne likwidujące zagrożenia powodowane np. samodziałowymi urządzeniami wybuchowymi, w szczególności tzw. domowej konstrukcji. Zespoły minersko-pirotechniczne znajdują się w strukturach Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP) w komendach wojewódzkich Policji. Ich działania wspomagają tzw. NGRMP (czyli nieetatowe grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego) tworzone w jednostkach terenowych policji, oraz specjalistyczne roboty mobilne, których zadaniem jest zdalne rozpoznanie i neutralizacja niebezpiecznych ładunków bez konieczności podchodzenia do nich ludzi. Pierwszą w Polsce sekcję pirotechników w Policji powołano do działania w 1990 roku.