Dziś wtorek, dwudziesty dzień kwietnia i 110. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Czesław oraz Agnieszka. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy.

Z inicjatywy Reporterów bez Granic, w 1991 roku ogłoszono 20 kwietnia Międzynarodowym Dniem Wolnej Prasy, nawiązującym bezpośrednio do dokumentu z Windhoek, pomimo, iż Światowy Dzień Wolności Prasy Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło na 3 maja.

Reporterzy bez Granic opracowują także listę około 180 krajów świata według poszanowania wolności prasy. Wskaźnik wolności prasy jest opracowywany na podstawie internetowego kwestionariusza skierowanego do wybranych dziennikarzy, prawników, socjologów oraz innych ekspertów w dziedzinie mediów z krajów i regionów objętych rankingiem. Ankieta jest dostępna w 20 językach i zawiera 87 pytań, które dotyczą pluralizmu i niezależności mediów, środowiska, w jakim działają dostawcy informacji, stopnia autocenzury, wpływu ram legislacyjnych na działalność mediów oraz jakości i przejrzystości infrastruktury wspierającej produkcję informacji w danym kraju.