Dzisiaj wtorek, dwudziesty trzeci dzień lutego i 54. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Izabela oraz Damian. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją to święto obchodzone 23 lutego ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia z depresją zmaga się ponad 350 mln ludzi, co czyni ją jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. 

Zaburzenia depresyjne zdiagnozowano u ponad 5 procent Polaków, a objawy depresyjne pojawiają się nawet u 32 procent osób w wieku 13-17 lat. Należy pamiętać, że liczba osób doświadczających zaburzeń depresyjnych, które nie szukają pomocy specjalistów i nie zostały zdiagnozowane, jest o wiele wyższa - informuje Ministerstwo Zdrowia. - U młodych osób depresję mogą nasialć trudności związane z procesem kształtowania się tożsamości i kryzys rozwoju osobowości. W przypadku młodzieży choroba ma często niestereotypowy przebieg - objawy to m.in. zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, zmęczenie, złe samopoczucie fizyczne, niskie poczucie własnej wartości, izolowanie się i zachowania autodestrukcyjne. Symptomy te są przypisywane trudom okresu dojrzewania i przez to bagatelizowane.
Depresja to cała grupa zaburzeń psychicznych. Pojęcie to jest stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnosi się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami nastroju). Zespoły te objawiają się głównie osłabieniem dobrego nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w swoje możliwości, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), spowolnieniem psychoruchowym, zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) albo zmniejszeniem apetytu (rzadziej jego wzmożeniem).

Więcej informacji o tym, jak zdiagnozować depresję, a także jak sobie z nią poradzić, dostępnych jest w materiałach "Depresję można wyleczyć" przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
[KN]