Stypendia pomostowe mają za zadanie pomóc „świeżo upieczonym” studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania. Skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich. Studia te muszą być realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach, mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi (FEP). Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest jej dolnośląskim partnerem (Organizacją Lokalną), który od 2003 roku organizuje i dofinansowuje (ze środków Samorządu Województwa oraz wpłat 1 % podatku od osób fizycznych na rzecz FEM jako organizacji pożytku publicznego) doroczne dolnośląskie edycje tego programu.

- Zapraszamy do składania wniosków o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) w ramach kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych na Dolnym Śląsku. Każda rekomendacja to szansa na stypendium w wysokości aż 7000 zł, czyli o 2000 zł więcej niż w latach ubiegłych - zachęcają organizatorzy. - Kandydaci, którym udzielimy rekomendacji będą uprawnieni do składania wniosków on-line o stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP). W tym roku, aby aplikować o stypendium wymagane jest uzyskanie minimum 100 punktów na maturze (obliczonych zgodnie z algorytmem) - dodają.
Wnioski można przesyłać pocztą na adres korespondencyjny FEM (53-149 Wrocław, ul. Racławicka 101 – z dopiskiem "stypendia pomostowe") do 2 sierpnia 2021 roku (decyduje data stempla). Szczegóły oraz wnioski dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej (LINK).